عکس:حور العين نداريم، لطفا منفجر نكنيد!

یک جوان تروریست عربستانی که “حور العین” را در خواب دیده بود، خود را در عملیاتی انتحاری در یمن منفجر کرد!