اختلالات شخصیت نمایشی چیست؟

یک روانشناس بالینی ویژگی‌های مبتلایان به اختلال شخصیتی، نمایشی را هیجانات اغراق آمیز و سطحی دانست که براساس آن فرد در لحظه‌ای گرم ودر لحظه‌ای دیگر سرد به نظر می‌رسد همچنین این افراد بسیار تلقین‌پذیر بوده و مشتریان پر و پا قرص رمالان و فالگیران هستند.