مدرسه نهاد مهمی برای کتابخوانی است

معاون فرهنگی وزارت ارشاد با اشاره به اهمیت مدرسه در حوزه کتابخوانی گفت: مدرسه نهاد مهمی برای کتابخوانی است و می‌تواند سرانه مطالعه را بالا ببرد.