دلارهایی که حیات‌وحش‌اوگاندا را نجات می‌دهند

حیات وحش اوگاندا با اخذ مالیات سبز از طبیعت‌گردان نجات می‌یابد.