ایران دموکراسی واقعی را به تصویر کشید

برگزاری موفق و آزاد انتخابات در ایران نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران با گامهای استوار رو به جلو در حرکت است.