قرقیزستان بدنبال همکاری تجاری با ایران است

وزیر کشاورزی قرقیزستان در دیدار با سفیر ایران از آمادگی بیشکک برای همکاری تجاری با ایران خبر داد.