رفاه صرفاً با لغو تحریم‌ها بالا نمی‌رود

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه آثار لغو تحریم در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات طی سال ۹۴ بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود و مردم آن را در زندگی خود لمس نخواهند کرد، گفت: نبود برنامه برای بعد از تحریم موجب هدررفت منابع ملی می‌شود.

سهم واقعی نفت در بودجه ۷۰ درصد است

مستخدمین حسینی کارشناس و مسئول اقتصادی در دولت‌های مختلف معتقد است سهم واقعی نفت در بودجه نه ۳۳ درصد بلکه ۷۰ درصد است، در عین حال نباید در شرایط فعلی نرخ مالیات‌ها را افزایش داد.وی همچنین انحراف در کارکردهای اصل۴۴، صندوق توسعه ملی و مالیات ارزش افزوده را به عنوان موانع مهم در کاهش اتکا به نفت تشریح و پیشنهاداتش را مطرح می‌کند.

در اقتصادمقاومتی کارخانه‌ها باید 3 نوبت کارکنند

با اتکا به توانمندی‌ها، دانش، علم، ظرفیت‌ها و بینشی که در کشور وجود دارد باید از ظرفیت‌های موجود نهایت استفاده را بکنیم.

شناسایی اموال مردم نه قانونی است و نه شرعی

معاون اسبق بانک مرکزی با بیان این‌که بررسی وضعیت اقتصادی مردم از نظر قانونی و شرعی درست نیست، گفت: دولت به جای شناسایی سه دهک پر درآمد نسبت به شناسایی دهک‌های کم درآمد اقدام کند.