«خالدیه» تحت کنترل ارتش سوریه درآمد

منابع آگاه از موفقیت ارتش سوریه در سیطره بر منطقه «خالدیه» در «حمص» خبر دادند.