معنای زندگی با رویکرد عاشورایی

مساجد و تکایا اصل هستند اما هر جا بنشینی و متوسل شوی آنجا تبدیل به حسینیه می‌شود، ما بزرگترین حسینیه‌ها را در قلب‌های خودمان داریم. بزرگترین حسینیه ها را در سبک زندگی خود پیاده می کنیم. اما اینکه از فضای مسجد و تکایا دور شویم به نظرم اصلا خوب نیست، شاید تضعیف آن فضاها هم بشود اما هرجا را که بتوانیم جدای از مساجد و تکایا برای برگزاری مجلس امام حسین (ع) تقویت کنیم، هیچ اشکالی ندارد.