صدای خوانندگان زن آزاد شود!

در چهاردهمین جشن خانه موسیقی که شب گذشته برگزار ‌شد، در حضور مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد حرف‌های عجیبی زده ‌شد که هیچ واکنشی را از سوی مسؤولان در‌ پی نداشت.