بحران‌های اجتماعی غرب؛ تفریقِ جمع

در سطح بنایی، علیرغم تصورات معمول٬ جامعه مدنی نه تنها نمی‌تواند مشاركت سیاسی بیافریند، بلكه باعث تقلیل آن هم می‌شود! تحزّب به شكل رایج در جوامع غربی كه عبارت باشد از شكل‌گیری باندهای قدرت و ثروت، باعث فاصله گرفتن توده‌ها می‌شود. چرا كه نگاه توده‌ به احزاب نه به مثابه كانال‌هایی برای طرح مطالبات و یا دریافت اندیشه و نگاه اجتماعی، بل به عنوان مراكز فساد است.

بی‌بی‌سی: دو برابرشدن خشونت زنان عليه شوهران در انگليس!

از سال ۲۰۰۵ تاکنون میزان خشونتی که زنان انگلیسی بر ضد همسران و نامزدهای خود به کار می‌گیرند، بیش از دو برابر شده است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.