بررسی حساب‌ بانکی مردم در پرداخت یارانه‌ها

معاون برنامه‌ریزی سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه حساب‌های بانکی یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان برای راستی آزمایی است، از ممنوعیت دو گروه برای ثبت نام دریافت یارانه نقدی خبر داد.

4میلیون خانوار سبد کالایشان را دریافت نکرده‌اند

مشمولانی که تاکنون سبد کالایی خود را دریافت نکرده‌اند می توانند آن را در مرحله دوم دریافت کنند.

دخل و خرج روستایی و شهری در سال 91

دخل یا درآمد خانوارهای شهری در سال ۹۱ مبلغ ۱۶ میلیون و ۷۲۴ هزار تومان و خرج یا هزینه آنان مبلغ ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان بوده است، لذا دخل شهری ها قدری بیش تر از خرج شان بوده است.