عکس: پرورش ماهی خاویار در قزوین

طرح اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد نظر مقام معظم رهبری هم اکنون در دستور کار سازمان بسیج سازندگی قرار گرفته است.‬ در این راستا سازمان بسیج سازندگی برای پرورش ماهی خاویار، به کشاورزان قزوینی کمک کرده است.