میراث دیجیتالی ایرانی را پاس بداریم

همان طور که روزنامه های قدیمی یکی از منابع تحقیق درباره وقایع روزگار گذشته است، آرشیو سایت های خبری و خبرگزاری ها نیز می تواند منبع قابل اعتنایی برای تاریخ نگاری، تحلیل، تحقیق و … باشد. اما متاسفانه برخی خبرگزاری ها و سایت های خبری با تغییر ظاهر و قالب سایت خود تمام این آرشیوهای خبری را از دست می دهند و دنیای مجازی را خالی از گذشته می کنند.

مهلت ارسال اثر به جشنواره «هنر و رسانه» تمدید شد

مهلت ارسال آثار تا ۱۵ آبان تمدید شد.

چند نکته درباره مقررات جدید مربوط به خبرگزاری‌ها

همواره رسانه‌ها با افشای منابع خود مخالف بوده اند؛ چرا که رانت خبری مهمترین مزیت بسیاری از رسانه‌هاست و یا در بسیاری از موارد اعلام نام منبع خبر یا طریقه وصول آن، باعث می‌شود تا حقوق یا منافع یا حتی جان ِ منبع خبر به خطر افتد. از همین رو این موضوع در قریب به اتفاق موارد پذیرفته است که منبع خبر در مواردی که صاحبان رسانه صلاح می‌دانند مخفی بماند. اما آنچه در ماده 38 آمده است، مسیری خلاف آن را طی می‌کند.

فارس: مصوبه دولت با روح قانون مطبوعات مغایرت دارد

مصوبه دولت با امضای آقای رحیمی درباره خبرگزاری ها نه تنها مغایر مواد 4 و 5 قانون مطبوعات است،‌ بلکه فصل دوم قانون مطبوعات یعنی رسالت مطبوعات را بکلی زیر پا می گذارد لذا خبرگزاری فارس به نوبه خود دادخواستی علیه این آئین نامه به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد کرد.

درج منابع در اخبار خبرگزاری‌ها الزامی شد

با تصویب هیئت وزیران اضافه کردن هر گونه کلمه یا عبارت به نام یا آرم نشریه و خبرگزاری ممنوع است و در تارنمای هر خبرگزاری باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نیز زمینه فعالیت در بخشی با عنوان ‘شناسنامه’ یا ‘درباره ما’ در محل ثابت درج شود

دلالان، سیاست‌بازان و خبرگزاری‌ها از عوامل اختلال بازار سکه و ارز

رییس جمهوری اسلامی ایران سوداگری دلالان با همراهی برخی افراد به ظاهر سیاسی و هم‌چنین هیاهوی هدفمند برخی خبرگزاری‌ها را از عوامل اصلی اختلال و آشفتگی در بازار سکه و ارز عنوان کرد.