جلسه شورای مسکن و حمل و نقل برگزار شد

جلسه شورای مسکن و حمل و نقل شب گذشته با حضور آخوندی وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی و هاشمی استاندار تهران برگزار شد.