اقتصاد ایران مبتلا به دیابت نقدینگی است

مدیرعامل بانک سرمایه گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر مبتلا به دیابت نقدینگی است و علی‌رغم وجود نقدینگی سرگردان واحدهای تولیدی در جذب این نقدینگی ناتوانند.