کارآمدی و دین در هفتادو پنچمین شماره فصلنامه «خردنامه»

هفتادو پنجمین شماره فصلنامه همشهری با عنوان «خردنامه» با موضوع کارآمدی و دین منتشر شد. در این شماره مقالات و نوشتار هایی از اساتید حوزه و دانشگاه با موضوعات: مفهوم شناسی کارآمدی ذیل رویکرد دینی، فقه و کارآمدی، کارآمدی در حکومت اسلامی، رویکرد مبنایی به کارآمدی دین، مطالعه تطبیقی کارامدی در دین، حوزه و کار آمدی، برای دوستداران به چاپ رسیده است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.