هزینه‌های نظامی عربستان برای چیست؟

عربستان سعودي از نظر هزینه های نظامی در سال 2013 در جایگاه چهارم بین دیگر کشورهای دنیا قرار گرفت. اما سئوال مهم اینجا است که این هزینه ها برای چه کاری صرف می شود.