کانادا توان زرهی عربستان را تقویت می‌کند

عربستان سعودی مدت هاست که در پی خودروهای نظامی سریع و سبک ولی با قابلیت مانور بالا بوده است که در محیط‌های دشوار از کارایی بالا برخوردار باشند.

ناگفته‌هایی از خریدهای تسلیحاتی عربستان

یکی از افسران عملیاتی سابق دستگاه جاسوسی آمریکا، در کتاب جنجالی خود به موضوع نحوه پیدایش تروریسم تکفیری در منطقه خاورمیانه پرداخته است. شبکه خبری العالم برای نخستین بار ترجمه مهمترین بخش‌های این کتاب را در چند قسمت منتشر کرد.