رابطه مالی دولت با وزارت نفت تعیین شد

نمایندگان مجلس در طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی، رابطه مالی دولت با وزارت نفت را تعیین کردند.