ایرانیان کارت خطرات سلامت می‌گیرند

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت با تشریح برنامه‌های این مرکز در طرح تحول سلامت از صدور کارت خطرات سلامت برای ایرانیان با ۳ رنگ قرمز، زرد و سبز خبر داد که هر رنگ حاکی از میزان خطر برای هر فرد است.

فیلترینگ سایت‌ها در چارچوب‌اختیارات ارشاد نیست

نباید به بهانه اینکه امکان بهداشتی کردن فضای مجازی و ماهواره ای را نداریم، از این خطر بزرگ غافل شویم زیرا ملت ایران در تاریخ انقلاب اسلامی بارها دست به انجام کارهای بزرگ و ظاهرا ناشدنی زده و در این رابطه هم با اتکای به توانایی های داخلی و زیرساخت های ملی و بهره گیری از فناوری های جدید باید محصولی بهداشتی، سالم و ارزان قیمت به جامعه تحویل دهیم.