استفاده مرسی از نام مجعول خلیج «ع ر ب ی»

توصیف مرسی از گستردگی جهان عرب همچون توصیفی بود که جمال عبدالناصر رییس جمهوری اسبق مصر یک بار در دهه 1960 در سخنرانی خود به آن اشاره کرده بود ، ولی ناصر در آن سخنرانی نام تاریخی و صحیح خلیج فارس را مورد اشاره قرار داده بود.

عذرخواهی دانشگاه آکسفورد بخاطر جعل «خلیج فارس»

دانشگاه آکسفورد انگلیس از کاربرد واژه جعلی به جای خلیج فارس در یکی از کتاب‌های انتشارات این دانشگاه، عذرخواهی کرد.

چه كسي برای اولین بار گفت خليج عربي؟

موضع تغيير نام خليج فارس، پيشينه درازتري داشته است، زيرا پيش از اقدام آشكار بلگريو، در جريان سياسي در ابعاد گوناگون در شرف تكوين بوده است، كه چگونگي آن، در پرونده‌اي زير عنوان تغيير نام خليج فارس، مربوط به سال 1937م/1346ه‍ ش، در وزارت امور خارجه انگلستان وجود دارد… بيشتر مأموران انگليسي نيز در گزارش‌ها و سخنراني‌هاي خود، از واژه ساختگي و نادرست خليج به جاي خليج فارس، استفاده كرده‌اند.