روحانی اهل سنت: حضور در راهپیمایی 22 بهمن تکلیف شرعی است

امام جمعه موقت اهل سنت ایرانشهر گفت: حضور در راهپیمایی 22 بهمن تکلیف شرعی، عرفی و عقلی است.