نعمت‌زاده: پروژه خودروی ملی عوام‌فریبی است

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پروژه خودروی ملی را عوام فریبی دانسته و گفت: تولید ملی را بعد از جنگ جهانی دوم آلمان‌ها مد کردند، ما اصرار داشتیم تا جایی که ممکن است تولیدات بر اساس طراحی متخصصان داخلی و ساخت داخل باشد. اما به این که بیاییم صد در صد کالایی را در داخل کشور به تولید برسانیم اعتقادی ندارم.