امروز خورشید می‌گیرد/ احکام نماز آیات

خورشیدگرفتگی جزئی امروز از ساعت ۱۶:۵۰ در آسمان ایران آغاز می‌شود و بخش‌ غربی کشور را در برمی‌گیرد. با وقوع این پدیده طبیعی، «نماز آیات» بر همه مسلمانان مناطق مذکور واجب است.