فیلم: «خیابان شهادت» درباره شهید غلام کبیری

فیلم «خیابان شهادت» ساخته محمدعلی مردانی که روایتگر سرگذشت زندگی و نحوه شهادت شهید حسین غلام کبیری جوان ۱۸ ساله‌ای‌ست ‌که دراوایل فتنه ۸۸ در سعادت آباد تهران به شهادت رسید. این مستند روایت‌گر مظلومیت بسیجیان شهید سال ۸۸ است که حسین غلام کبیری نیز یکی از آن‌هاست.

«خیابان شهادت» در جشنواره عمار

چهار مستندِ «خیابان شهادت»، «سرزمین هزار و یک شب»، «۱۶۲» و «رفقای خوب» و انیمیشنی با عنوان «۲۰۱۲» در سومین روز از جشنواره عمار در سانس پایانی سالن سوم سینما فلسطین به نمایش درآمد.