عملکرد دادگستری استان تهران به روایت آمار

معاون برنامه‌ریزی دادگستری کل استان تهران به تشریح عملکرد مقایسه‌ای دادگستری کل استان تهران در سال‌های ۹۲ و ۹۳ پرداخت.

پرونده احمدی‌نژاد درحال رسیدگی است

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده رئیس جمهور سابق کشورمان در حال رسیدگی و انجام مراحل قانونی است.

برخورد مسئولین بیمارستان‌ها با پرسنل متخلف

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مسئولین بیمارستان‌ها باید با پرسنلی که مرتکب تخلف می‌شوند، برخورد کنند.