بسته و جُنگ «دار و دسته دار علی» در راه

اکبر صحرایی از آماده سازی بسته و جُنگ مجموعه داستانی «دار و دسته دار علی» خبرداد که بزودی در کنار 7 جلد این اثر عرضه می‌شود.