شب‌های تابستان داستان‌نامه از راه رسید

ویژه‌نامه‌نامه داستان‌نامه با عنوان «شب‌های تابستان» منتشر شد.