قرقیزستان بدنبال همکاری تجاری با ایران است

وزیر کشاورزی قرقیزستان در دیدار با سفیر ایران از آمادگی بیشکک برای همکاری تجاری با ایران خبر داد.

دبستانی که دامپروری شد

در حالی که مسئولان آموزش و پروش استان زنجان از تحصیل تنها یک دانش آموز در یک مدرسه در یکی از مناطق استان زنجان سخن می گویند چهار دانش آموز روستای توده بین شهرستان ابهر در شرایطی برای ادامه تحصیل به روستای حصار قاجار می روند که محل تحصیلشان به دامپروری تبدیل شده است.