مثل همه باور کرده بودم که آمریکا «آدم‌‌خوبه» ماجرای فلسطین است

دانا بارتلت در مراسم افتتاح سومین جشنواره جهانی هنر مقاومت گفت: من به خاطر کارهایی که در حوزه فلسطینی در طول تنها ۲۰ سال گذشته انجام داده‌ام اینجا هستم، من تنها بیست سال در این زمینه کار کرده‌ام در حالی که فلسطین ۶۵ سال پیش اشغال شد.