دعوت ۳۳۰ دانشجوی شیرازی از دکتر جلیلی برای انتخابات ریاست جمهوری

در این جنگ فقر وغنا، استضعاف و استکبار، پابرهنگان و مرفهین بی‌درد، چشم امید امت حزب الله قهرمان به چهره‌هایی است که طعم تلخ فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده‌اند. چشم امید مستضعفان ِ فراموش شده به کسانی است، که تا آخر خط با آن‌ها می‌مانند.