از موضوع ضرب‌وشتم دانشجوی ناهی از منکر بی‌اطلاعم

وزیر علوم از ضرب و شتم دانشجوی ناهی از منکر در دانشگاه امیرکبیر اظهار بی‌اطلاعی کرد.