اولین دانشنامه امام صادق(ع) رونمایی شد

این دانشنامه که به همت پایگاه جامع عاشورا تولید شده است حاوی بیش از 2300 واژگان و محتوای مرتبط با امام صادق علیه السلام در قالب 16 نمایه اصلی است.