«دانشنامه حج» روی اینترنت قرار گرفت

دانشنامه بزرگ حج و حرمین شریفین در قالب پنج جلد به موضوعاتی چون مناسک، اسرار و معارف، حج‌گزاری کشورهای اسلامی، کتاب شناسی و نیز آداب و رسوم اجتماعی پرداخته است.