جزئیات تاسیس7 پردیس دانشگاه آزاد درتهران

فربد کمایی با اشاره به پراکندگی ساختمان های واحد این دانشگاه در سطح شهر، گفت: تمام مسئولان این دانشگاه از این وضعیت ناراضی هستند به همین دلیل اولین تصمیمی که بعداز معاونت مهندس هاشمی به عنوان معاون عمرانی این دانشگاه گرفته شد،‌ تجمیع ساختمان‌های این دانشگاه در قالب 7 پردیس بود که به عنوان اولین برنامه در دستور کار ما قرارگرفت.

شب شعر خیال در یلدای عاشورا برگزار می‌شود

در دهمین شب شعر«خیال در یلدای عاشورا»، حامد عسگری، قاسم صرافان، کاظم بهمنی و.. شعرهای عاشورایی خواهند خواند.