كيهان: صداوسيما آنتن فروشی می‌كند

متعاقب چنين مسئله‌اي، اعتماد مخاطب نيز به سيما كاهش مي‌يابد.

رییس صدا و سیما؟ کدام اولویت ها؟ کدام عمل‌کرد؟

یکی از مواردی که تا کنون جبهه انقلاب ورود جدی به آن نداشته است، نقش‌آفرینی در معرفی چهره‌های ممکن برای مدیریت صدا و سیماست. حلقه بسته مدیریت فرهنگی از یک طیف خاص فکری و سیاسی احتیاج به تغییر سازنده دارد، که لازمه آن معرفی فرصت‌ها و ظرفیت‌های جبهه انقلاب است.

نگاهی به سریال شمس العماره؛ پدیده آموزشی سیمای 88

آیا حیا و متانت زن مسلمان ایرانی را به تصویر کشیده است؟ خیلی از بیننده‏ها، به دنبال توضیح و جوابی برای این موضوع بودند و اکثر نظرات و پاسخ‏هایی که در سایت های مختلف خبری، وبلاگ‏ها و محاورات مردم مطرح می‏شد، اعتراض به جای خالی حیا در نوع روابط با خواستگارانی بود که حداکثر انتخابی بالقوه برای دامادی شمس العماره، و مردانی بیگانه و نامحرم بالفعل بودند.