حذف کلمه غیرانتفاعی از اسم دانشگاه‌ها

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از منطقه بندی دانشگاه ها با هدف افزایش هم افزایی آن ها خبر داد.

سیاستمداران موسس دانشگاه‌غیرانتفاعی

رئیس دولت های نهم و دهم بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اش، تصمیم به تاسیس دانشگاهی غیرانتفاعی گرفت و مدعی شد که می خواهد به فعالیت های علمی و آموزشی بپردازد. اما تاسیس دانشگاه خصوصی مربوط به احمدی نژاد موسوم به دانشگاه ایرانیان در یک سال گذشته فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است.

دانشگاه «عدالت» مجوز پذیرش دانشجو ندارد

مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم با بیان اینکه مرجع قانونی صدور مجوز پذیرش یک دوره،‌ شورای گسترش آموزش عالی است، تصریح کرد: این دانشگاه مجوز شورای گسترش را در خصوص رشته‌های خود ندارد و باید مسیر قانونی را در این زمینه طی کند.

مسئولینی که صاحب دانشگاه غیرانتفاعی هستند

فاضل اردشیر لاریجانی، محمدباقر قالیباف، آیت الله هاشمی شاهرودی،موسوی لاری، کمال خرازی، مرتضی حاجی، محمد مهدی زاهدی، مصطفی کواکبیان،خانواده هاشمی رفسنجانی و… چهره‌های شاخص از طیف های گوناگونی سیاسی هستند که صاحب دانشگاه غیر انتفاعی می‌باشند