اسامی 10 ماده غذایی غیرمجاز اعلام شد

سازمان غذا و دارو اسامی 10 ماده غذایی جعلی و غیر مجاز را اعلام کرد.

شعب دانشگاه‌های خارجی در ایران وجود ندارد

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای بر فاقد مجوز بودن شعب دانشگاه‌های خارج از کشور در ایران تاکید کرد.