فقط یک نشریه و دو كانون در پیام نور سبزوار

تعداد کانون ها و نشریات فعال دانشگاه پیام نور سبزوار به دو کانون و یک نشریه کاهش پیدا کرده است. سال گذشته دوازده کانون و نشریه در این دانشگاه فعالیت می کردند که با رویکرد نادرست مسئولین دانشگاه هم اکنون اغلب آنها تعطیل شده اند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.