اتهام حرکت سخت‌افزاری به بسیج جفا است

رئیس سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه متهم کردن بسیج دانشجویی از سوی گزینه پیشنهادی وزارت علوم اتهام نادرست و جفا به بسیج است، گفت: نگاه آشتیانی پیرامون عملکرد ۲۶ ساله بسیج را قبول نداریم.