حداکثر سن تحصیل در دبستان اعلام شد

سن متعارف ثبت‌نام دانش‌آموزان در پایه ششم 11 سال تمام و حداکثر سقف سن تحصیل در دوره ابتدایی مدارس شهری 15 سال و در مدارس روستایی 17 سال تمام خواهد بود.