سکوت مرگبار است و شرف‌ فروشی

35 سال است که نسل عدالت‌طلبان واقعی انقلاب از ترویج و گسترش روزافزون ظلم و نابرابری و تزویر و ریا و چپاول منابع عمومی در نهادهای مختلف کشور رنج می‌برد و متاسفانه از هیچ مسؤول و غیرمسؤولی فریاد ظلم‌ستیزی شنیده نمی‌شود! اگر گهگاه در نهادهای دیگر عده اندکی ندای حقی سر می‌دهند متاسفانه در نهادهای فرهنگی و هنری هر چه هست سکوت مرگبار است و شرف فروشی!