دخالت آشکار مقام‌های خارجی در امور داخلی ایران

به دنبال اغتشاشات اخیر و تردیدافکنی در نتایج انتخابات، مقامات کشورهای خارجی آشکارا در امور داخلی ایران دخالت می‌کنند.