دخل و خرج روستایی و شهری در سال 91

دخل یا درآمد خانوارهای شهری در سال ۹۱ مبلغ ۱۶ میلیون و ۷۲۴ هزار تومان و خرج یا هزینه آنان مبلغ ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان بوده است، لذا دخل شهری ها قدری بیش تر از خرج شان بوده است.

دخل و خرج در سبک زندگی اسلامی

یکی از تفاوت‌های دیدگاه اسلامی و حدیثی در باب تقدیر معیشت ، سبک زندگی و امور اقتصادی و الگوهای مالی حاکم بر زندگی تفاوت در نگاه به مخارج و درآمدها می‌باشد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.