نمايش‌های مستهجن تا كی ادامه دارد؟

این حق آحاد جامعه است که از دولت توقع داشته باشند با بهره‌مندی از نظرات جمعی از افراد خبره و تجربیات مرتبط، خروجی رسانه‌ها و محصولات فرهنگی را به صورت درجه‌بندی شده عرضه کرده و انتشار دهد.