برگ‌ریزان به دنبال تغییرات متابولیسمی

هر فصلی از سال را می توان با رنگ و ویژگی های بخصوصی به یاد آورد. فصل پاییز یادآور رنگ های زرد و نارنجی و برگ ریزان های زیباست. اما چه دلایل علمی در پس این وقایع نهفته اند.

فرمان هشت ماده‌ای رهبری تعارف نبوده است

وقتی که شاکیان توجه مسوولین مربوطه در سازمان بازرسی را به بند ۷ فرمان هشت ماده ای مقام معظم جلب نمودند، مسوولین مربوطه از وجود چنین فرمانی ابراز بی اطلاعی نمودند. در پایگاه سازمان بازرسی نیز به این موضوع اشاره شده است که طبق نظریه کمیسیون حقوقی، سازمان بازرسی حق نظارت بر ستاد اجرایی را ندارد.

نظر مراجع تقلید درباره قطع درختان

اخیرا افرادی به بهانه مبارزه با خرافه به جای فرهنگ‌سازی، اقدام به قطع درختانی می‌کنند که جنب مساجد و امامزادگان روئیده‌اند و قدمت چند صد ساله داشته و دارای ارزش‌های بالای زیست محیطی هستند که این درختان به احترام مکان‌های مقدس مورد احترام مردم هم هستند…