دروغ ژانویه؛ برون‌رفت از بحران!

سرمایه گذار همیشه به دنبال منطقه ای امن و با ثبات است. اروپا به دلیل بحران کاملا نا امن و ایالات متحده امریکا به دلیل کسری بودجه غیر متعارف و از سوی دیگر ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد اروپا، از لحاظ سرمایه گذاری اقتصادی نا امن می باشد. اما در همین اوضاع نا بسامان اروپا و امریکا، آسیا در آرامش بسر می برد، هرچند که در غرب آسیا نا آرامی موج می زند اما در کل می توان آسیا را آرام تر از غرب دانست و همین موضوع باعث گرایش سرمایه گذاران به آسیا شده است.