سیا کامپیوترهای کنگره را وارسی کرده است

سناتور دیان فاینستاین، بخش مهمی از ادعاهای خود را با استناد به سخنان جان برنان، رئیس سیا در جلسه ماه گذشته او با کمیته اطلاعات سنا، مطرح کرد

رتبه دوم ایرانیان در افشای اطلاعات شخصی

بر پایه نتایج تحقیقات‌ درباره کاربران بزرگترین شبکه اجتماعی مجازی جهان، ایرانیان پس از اعراب، بیشترین افشای اطلاعات خصوصی در این شبکه را ‌از آن خود کرده‌اند، حال آنکه آمریکایی‌ها کمترین میزان افشای اطلاعات شخصی در این شبکه اجتماعی را دارند.

حقه‌های جنسی انگلیسی‌ها برای جاسوسی

اریک کینگ، حقوقدان و استاد دانشکده حقوق فناوری اطلاعات در کالج اقتصاد لندن به ان.بی.سی گفته است جاسوس‌های انگلیسی در حالی دست به این حربه‌های غیرقانونی زده‌اند که دولت انگلیس، خود از استراتژی‌های مشابه در دیگر دولت‌ها به شدت انتقاد می‌کند.