راه نجات امور دینی و قرآنی از بلاتکلیفی

معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد در یادداشتی با اشاره به اهمیت توجه به فرهنگ دینی و ایجاد برنامه‌ای مدون برای جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های فرهنگی پیشنهاداتی به ستاد برنامه ششم توسعه ارائه کرد.